Sworn translator English Sudski tumač za engleski

Sandra Borojevic, prof.

Sudski tumač za engleski jezik

Tel: 066-829-500

Faks: 051-437-081

Banjaluka 

Prevodi svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa ovjerom sudskog tumača ili bez ovjere sa srpskog/bosanskog jezika na engleski ili obratno.

Dokumenta ili tekst za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom.

Prevodi sljedećih dokumenata:

 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanja)
 • Uvjerenja o državljanstvu
 • Uvjerenja o nekažnjavanju
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Potvrde o stalnom zapošljenju
 • Vozačke dozvole 
 • Izjave i saglasnosti 
 • Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
 • Svedočanstva završenih razreda srednje škole
 • Diplome i dodatke diplomi
 • Uvjerenja o položenim ispitima
 • Nastavni planovi i programi fakulteta
 • Ljekarski nalazi
 • Registracije privrednih društava
 • Bilansi – završni račun, bilans uspeha
 • Rješenja i presude
 • Ovlašćenja i punomoćja
 • Ugovori
 • I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini.

 

Takođe, prevodi iz raznih oblasti, kao što su:

 1. spoljna trgovina
 2. ekonomija
 3. pravo
 4. bankarstvo i finansije
 5. marketing
 6. društvene nauke
 7. medicina
 8. tehnička dokumentacija